Scrummen in groep 4

Al enige tijd ben ik als productowner betrokken bij een automatiseringsproject. Het project wordt uitgevoerd volgens de scrum methodiek en elke ochtend hebben we een daily-stand-up, waarin we bespreken wat er gisteren gebeurt is, wat er vandaag gaat gebeuren en welke hulp we nodig hebben. Bij de start van een sprint maken we een sprintplanning en aan het eind van de sprint hebben we een retrospective waarin we terugkijken op de afgelopen sprint. Daarin benoemen we de dingen die goed gingen en kijken naar onderdelen waar we in kunnen verbeteren. Dit alles heeft ertoe geleid dat we met enige trots medio september een mooi resultaat hebben geboekt door de in productiename van een nieuw systeem. En dit alles naar tevredenheid van de betrokken organisaties.

Voor mij was het de eerste keer om op zo’n manier te werken. Niet voor mijn dochter van 7 jaar, zo bleek na de 1e schoolweek na de zomervakantie. Mijn dochter zit op een dalton school waarbij gewerkt wordt met takenbriefjes, in groep 3 stonden op deze takenbriefjes nog slechts de taken die gedurende de week uitgevoerd moesten worden. In groep 4 blijken er nog een aantal items toegevoegd te zijn: aan het begin van de takenbrief wordt beschreven wat de doelstelling voor de week is, wordt gevraagd welke hulp of wie ze daarbij nodig heeft en aan het eind van de takenbrief wordt gevraagd of de doelstelling behaald is en wat ze vond van de taken. Wat een eye-opener voor mij en wat heerlijk om met haar te kunnen delen dat ik gedurende de week eigenlijk hetzelfde aan het doen ben als zij, doelstellingen behalen en hulp vragen en bieden daar waar nodig om die doelstelling te behalen. Ik hoop dat ze dit de rest van haar leven in de praktijk blijft brengen!